top of page
Search

The Big Inside World :: The Explorers' Map

Updated: Apr 11, 2020
English >>>> Catalan >>>> Spanish >>>>Maps!


Exploring the great outdoors has always involved a map. And we personally think, that nothing beats a good old weathered paper map.


From the early explorers who would create them as they discovered new worlds, to pirates burying their treasure and using them to find it again, to us today who, normally would be using them to plan a fun day’s walk or cycle, or a camping weekend in the great outdoors.


We can’t do that just at the moment. True. But that doesn’t mean we can’t explore the Great Indoors and try to see things in a different way.


With a bit of will power, we can imagine exotic corners within our home.


We can climb on a stool or on top of the wardrobe! and find a new angle to see our room. We can even dress up the space with blankets or stuffed socks, till it becomes unrecognizable!


We have a wealth of things at home to help us. We only need imagination.


So, here’s the challenge:


  1. Grab a piece of paper, or print off our special ‘Forest Days Explorers Map’ and make a map of where you are living right now. - You can download a blank version of the map from this link.

  2. Start drawing a sketch of your house and let your imagination run wild!


Your brothers and sisters or your roommate’ room! it can be an impenetrable jungle made of necklaces, stockings and ties hanging like lianas.


Instead of corridors, you might see rivers full of crocodiles. And in the dining room, instead of chairs, you might see imposing camels pacing on the carpet, which has become an immense rolling sand dune.


Do you see how we live in unfathomable Worlds?


Make your current world as exciting and wacky as possible and share it with all of us in #TheBigInsideWorld.


Together we will discover new worlds.


C’mon all the house pens, pencils and sharpies! Here we go!==========================================================Ah! Els Mapes..


Explorar el món i els seus espais oberts sempre ha comportat un mapa. I nosaltres personalment pensem, que no hi ha res com un bon mapa de paper.


Des dels primers exploradors que els dibuixaven a mesura que descobrien nous continents, o els pirates que enterraven el seu tresor fent-se valdre d'un mapa com a clau per trobar-lo de nou, fins a tots nosaltres! que els consultem habitualment per planificar una bona passejada, una ruta en bicicleta divertida o per anar d’acampada el cap de setmana.


Això no ho podem fer de moment. Cert. Però això no vol dir que no puguem explorar els Grans Mons Interiors de Casa Nostra i veure-ho tot amb ulls diferents.


Si ens ho proposem, podem imaginar racons exòtics dins de casa.


Podem pujar a un tamboret o dalt de l’armari! i trobar nous angles des dels que mirar la nostra habitació. O podem disfressar l'espai sense complexes, amb llençols i mitjons farcits, de tal manera que no el reconeguem!


Tenim un munt d’objectes a casa que ens poden ajudar. Nomes necessitem posar-hi imaginacio.


Vet aquí el repte que us presentem:


1. Agafeu un tros de paper o imprimiu-vos el nostre mapa fet especialment per l'ocasió: "Big Inside World Explorers Map" - Podràs descarregar en aquest link la versió en blanc.


2. Feu un croquis del lloc on viviu aquests dies. I a continuació, deixeu que la vostra imaginació faci la resta.


L’habitació dels teus germans o germanes o el teu company de pis! pot ser una jungla impenetrable feta amb collarets, mitges i corbates penjant com lianes.


En lloc de passadissos, potser veieu rius plens de cocodrils. I al menjador en comptes de les cadires, veieu camells imponents traginant sobre la catifa, que s’ha transformat en una duna ondulada e inacabable.


Veieu com vivim en Mons inesgotables?


Animeu-vos a dibuixar el vostre entorn més proper en forma de mapa divertit. Doneu-li noms ben extravagants i compartiu-lo amb tots nosaltres.Entre tots descobrirem mons nous.


Vinga amunt aquests llapis i retoladors i tots a dibuixar!


==========================================================


Ah! Los Mapas...


La exploración del Mundo y sus espacios abiertos siempre ha necesitado de mapas.

Y nosotros personalment pensamos, que no hay nada como un viejo mapa de papel.


Desde los primeros exploradores que los dibujaban a medida que descubrían nuevos continentes, o los piratas que enterraban su tesoro haciéndose valer de un mapa como clave para encontrarlo de nuevo, hasta todos nosotros! que los consultamos habitualmente para planificar un buen paseo, una ruta en bicicleta divertida o para ir de acampada el fin de semana.


Todo esto no lo podemos hacer de momento. Cierto. Pero eso no quiere decir que no podamos explorar los Grandes Mundos Interiores de Nuestra Casa y verlo todo con otros ojos.

Si nos lo proponemos, podemos imaginar rincones exóticos dentro de casa.


Podemos subir a un taburete o encima del armario! y encontrar nuevos ángulos desde los que mirar nuestra habitación. O podemos disfrazar el espacio sin complejos, con sábanas y calcetines rellenos, de tal manera que no lo reconozcamos!


Tenemos un monton de objetos en casa que pueden ayudarnos. Solamente necesitamos poner imaginación.


Ahí está el reto que os presentamos:


1. Coge un trozo de papel o imprímete nuestro mapa hecho especialmente para la ocasión: "Big Inside World Explorers Map" - Podrás descargar en este link la versión en blanco.


2. Haz un croquis del lugar donde vives estos días. Y a continuación, deja que tu imaginación haga el resto.


La habitación de tus hermanos o hermanas, o tu compañero de piso! puede ser una jungla impenetrable hecha con collares, medias y corbatas colgando como lianas.


En lugar de pasillos, quizás ves ríos llenos de cocodrilos. Y en el comedor, en vez de sillas, ves camellos imponentes paseando sobre la alfombra, que se ha transformado en una duna inacabable y ondulada.


Veis como vivimos en Mundos inagotables?


Animaros a dibujar vuestro entorno más cercano, en forma de mapa divertido. Dadle nombres originales y extravagantes y compartidlo con todos nosotros.


Entre todos descubriremos mundos nuevos.

Vamos arriba esos lápices y rotuladores! Todos a dibujar!

Comments


bottom of page